ServeisAuditoria i Comptabilitat

 

L'Auditoria consisteix en una revisió d'estats financers, normalment balanç de situació i estat de pèrdues i guanys, realitzada per experts independents i l'objecte dels quals és l'emissió d'una opinió professional sobre la seva representativitat d'acord amb principis de comptabilitat generalment acceptats.

L'abast d'una auditoria pot variar a tenor de les circumstàncies de l'encàrrec, per la qual cosa duem a terme també auditories limitades sobre certes àrees dels estats financers.

La realització d'una auditoria inclou, a més de la descripció, la revisió i avaluació del sistema de control intern, amb l'emissió d'un informe de control intern o carta de recomanacions que recull comentaris i suggeriments per a millorar l'organització de l'empresa.

Els treballs que habitualment realitzem per als nostres clients podem classificar-los en els següents blocs:

 • Opinió sobre els estats financers.
 • Consultes sobre pràctiques i procediments comptables.
 • Organització i posades en marxa de comptabilitats.
 • Confecció del pla de comptes precís per a les necessitats de cada empresa.
 • Assessorament i seguiment de la comptabilitat de gestió.
 • Assessorament i seguiment de la comptabilitat en relació a la fiscalitat de l'empresa.
 • Assessorament i/o preparació de l'Informe de Gestió i dels Comptes Anuals de la Societat (Memòria, Balanços, etc.)
 • Revisions limitades d'estats financers.
 • Revisions i auditories amb finalitats d'adquisició o liquidació.
 • Vendor assistance.
 • Due diligence.
 • Consolidació comptable de societats participades.
 • Assistència en la preparació de manuals de comptabilitat.
 • Consultes sobre pràctiques i procediments comptables.
 • Assessorament financer.
 • Comptabilitat de gestió.
 • Estructuració de departaments d'auditoria interna.
 • Formació d'auditors interns.

Per a aquells clients que necessiten aquest servei, els oferim la possibilitat de convertir-nos en el seu departament de comptabilitat i administració i els podem facilitar l'externalització de la totalitat de l'esmentat departament. Per això, comptem amb una organització especialment dedicada al servei de la petita i mitjana empresa.

Serveis

Assessoria Fiscal
 

Les normatives fiscals, cada vegada més complexes, fan imprescindible tant per a les empreses com per a les persones físiques... [+]

Auditoria i Comptabilitat
 

L'abast d'una auditoria pot variar a tenor de les circumstàncies de l'encàrrec, per la qual cosa duem a terme també auditories... [+]

Consultoria de Gestió Econòmica
 

Una anàlisi de l'estructura de l'organització i de les tècniques de gestió realitzades, és un punt de partida imprescindible...[+]

Jurídic – Mercantil
 

La necessitat d’aquesta àrea neix per les vinculacions directes amb qualsevol plantejament fiscal del món empresarial...[+]

Assessoria i Gestió Laboral
 

Abogados laboralistas están al servicio de nuestros clientes. En el caso de que nuestros clientes nos soliciten servicios...[+]

Gestió del Coneixement
 

Els proposem, com a reflexió, que es facin les següents preguntes: La seva empresa, com a organització...[+]

Assessorament i Gestió Immobiliària i Hotelera
 

Assessorant i gestionant els processos de plantejament urbanístic... [+]

Assessorament en el Sector Audiovisual
 

Tenim una àmplia experiència en l'assessorament d'empreses de producció... [+]

Assessorament i Vinculació amb el Sector Públic
 

Des de fa més de 10 anys venim col·laborant amb empreses mercantils públiques... [+]

Protecció de Dades
 

El 25 de maig va començar a aplicar-se el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016... [+]


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament: GABINETE ENRIQUE DE LA ORDEN
Base jurídica del tractament: consentiment
Finalitat del tractament: atendre i respondre la consulta realitzada
  Exercici de drets dels interessats: d'accés, rectificació supressió, portabilitat, limitació del tractament i oposició, a l'adreça de correu electrònic:Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Copyright @ 2023 Gabinete Enrique de la Orden  Plaça de Francesc Macià, 4 4rt 1ª - 08021 Barcelona | Tel. +34 93 414 50 14 | E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Avis Legal | Política de Privacitat | Política de cookies