ServeisAssessoria Fiscal

 

En el món empresarial actual, en molt poques ocasions es prenen decisions sense haver considerat prèviament les seves repercussions fiscals.

Les normatives fiscals, cada vegada més complexes, fan imprescindible tant per a les empreses com per a les persones físiques, una planificació fiscal efectiva. Així mateix, l'obertura a l'estranger de filials o sucursals de les nostres empreses i la inversió estrangera al nostre país, requereix la màxima coordinació a l'hora de prendre decisions en matèria impositiva.

El nostre departament fiscal agrupa persones amb àmplia experiència en temes fiscals, adquirida tant en el sector públic com en el privat. A través dels nostres associats a l'estranger, i dins de programes d'intercanvi professional, podem assessorar respecte a la creació de societats, inversions estrangeres, convenis, etc.

El Departament de Publicacions de GABINET ENRIQUE DE LA ORDEN edita periòdicament una circular als nostres clients sobre els canvis en les normatives fiscal i legal que afectin la seva operativa diària.

Els treballs que habitualment realitzem per als nostres clients podem classificar-los en els següents blocs:

 • Planificació fiscal a nivell nacional i internacional.
 • Estudi i informe fiscal de l'empresa.
 • Assessorament en tot tipus de liquidacions tributàries (I.V. A., I.R.P.F., Ingressos i Pagaments, Arbitris Municipals, etc.)
 • Assessorament en la declaració de l' Impost sobre societats.
 • Assessorament en la declaració per l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, dels socis i Administradors de la Societat.
 • Assessorament permanent i evacuació de consultes en matèria fiscal i comptable.
 • Seminaris a clients sobre legislació fiscal.
 • Relacions amb l'Administració, negociació d'ajornaments de deutes tributaris, sol·licitud de consultes vinculants, assistència en inspeccions, etc.
 • Estructures empresarials: Liquidacions, Fusions, Adquisicions, Absorcions, Escissió de Societats, etc.
 • Transaccions entre companyies vinculades.
 • Assessorament en matèria de control de canvis.
 • Problemàtica de la inversió estrangera a Espanya i d'empreses espanyoles a l'estranger.
 • Assessorament en la tributació de compravendes (accions, immobles, etc.)
 • Assessorament en successions i donacions. Tramitació i gestió d'herències.
 • Informació periòdica de les obligacions fiscals i de les novetats tributàries i comptables.
 • Actuacions davant entitats públiques o privades.
 • Defensa davant la Inspecció dels Tributs.
 • Interposició de recursos en totes les seves instàncies.

Operacions Vinculades

Amb l'entrada en vigor del Reial decret 1793/2008 a partir del 26/07/2010 l'Administració pot sol·licitar a l'obligat tributari la informació (Màster File o Documentació de l'Obligat Tributari (Country File)) corresponent a les operacions vinculades efectuades per empreses del grup. Aquesta documentació comprèn, entre altres:

 • Un estudi detallat de les societats que componen el grup.
 • L'anàlisi de comparabilitat.

Si l'empresa espanyola forma part d'un grup, la societat matriu ha de facilitar a la filial espanyola la documentació del Grup (Master File) ja que és un document obligat i serà sol·licitat per l'Agència Tributària.

L'elaboració de la citada documentació és certament complexa i comporta la necessitat d'una especialització en la matèria. És per això que nosaltres, en col·laboració amb professionals especialitzats en la cerca de comparables a través de bases de dades sectorialitzades, estem en disposició de realitzar la citada documentació.Si la empresa española forma parte de un grupo, la sociedad matriz debe facilitar a la filial española el MASTER FILE ya que es un documento obligado y será solicitado por la Agencia Tributaria.

La elaboración de la citada documentación es ciertamente compleja y comporta la necesidad de una especialización en la materia. Es por ello que nosotros, en colaboración con profesionales especializados en la búsqueda de comparables a través de bases de datos sectorializadas, estamos en disposición de realizar la citada documentación.

Serveis

Assessoria Fiscal
 

Les normatives fiscals, cada vegada més complexes, fan imprescindible tant per a les empreses com per a les persones físiques... [+]

Auditoria i Comptabilitat
 

L'abast d'una auditoria pot variar a tenor de les circumstàncies de l'encàrrec, per la qual cosa duem a terme també auditories... [+]

Consultoria de Gestió Econòmica
 

Una anàlisi de l'estructura de l'organització i de les tècniques de gestió realitzades, és un punt de partida imprescindible...[+]

Jurídic – Mercantil
 

La necessitat d’aquesta àrea neix per les vinculacions directes amb qualsevol plantejament fiscal del món empresarial...[+]

Assessoria i Gestió Laboral
 

Abogados laboralistas están al servicio de nuestros clientes. En el caso de que nuestros clientes nos soliciten servicios...[+]

Gestió del Coneixement
 

Els proposem, com a reflexió, que es facin les següents preguntes: La seva empresa, com a organització...[+]

Assessorament i Gestió Immobiliària i Hotelera
 

Assessorant i gestionant els processos de plantejament urbanístic... [+]

Assessorament en el Sector Audiovisual
 

Tenim una àmplia experiència en l'assessorament d'empreses de producció... [+]

Assessorament i Vinculació amb el Sector Públic
 

Des de fa més de 10 anys venim col·laborant amb empreses mercantils públiques... [+]

Protecció de Dades
 

El 25 de maig va començar a aplicar-se el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016... [+]


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament: GABINETE ENRIQUE DE LA ORDEN
Base jurídica del tractament: consentiment
Finalitat del tractament: atendre i respondre la consulta realitzada
  Exercici de drets dels interessats: d'accés, rectificació supressió, portabilitat, limitació del tractament i oposició, a l'adreça de correu electrònic:Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Copyright @ 2023 Gabinete Enrique de la Orden  Plaça de Francesc Macià, 4 4rt 1ª - 08021 Barcelona | Tel. +34 93 414 50 14 | E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Avis Legal | Política de Privacitat | Política de cookies